logo
РБК-Украина
Исследования рынков

Дослідження ринку медичних послуг міста Запоріжжя, 2011

ID (артикул):
4754
Количество страниц:
87
Язык отчета:
Украинский
Дата выпуска:
27.03.2011
Способ предоставления:
В электронном виде
Формат исследования:
Word

Метою  даного огляду є проаналізувати ринок медичних послуг міста Запоріжжя.

Методи дослідження: аналіз статистичних даних, контент аналіз, моніторинг матеріалів ЗМІ.

Джерела інформації: Держкомстат України, Головне управління статистики у Запорізькій області, Головне управління статистики у м. Києві, МОЗ України, ІАА «Статінформконсалтинг», статті та інформація, розміщені в Інтернеті та в ЗМІ, офіційні сайти клінік.

У дослідженні розглянуто соціально-економічний портрет міста Запоріжжя і виявлено, що найбільші промислові підприємства виявились у безпосередній близькості до житлової забудови. В результаті значна частина житлової забудови (до 70%) знаходиться в зонах впливу промислових підприємств.  У дослідженні проведено аналіз епідеміологічних показників і виявлено потребу у медичних послугах.

Завдяки проведеному контент-аналізу інтернет-форумів виділено основні критерії вибору медичного центру населенням Запоріжжя.

У звіті розглянута цільова аудиторія приватного медичного закладу, дана характеристика учасників медичного ринку, розкрита цінова політика ринку, основні маркетингові інструменти медичних закладів Запоріжжя, розглянуто профілі окремих учасників ринку.

За даними ІАА «Статінформконсалтинг» проаналізовані доходи медичних закладів міста Запоріжжя за 2008-2009 роки, виявлений дохід окремих учасників ринку медичних послуг за 2008-2010 роки.

Станом на січень 2011 р. у м. Запоріжжя ліцензію на здійснення медичної практики (окрім стоматології) мали близько 400 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 75% - суб’єкти приватної форми власності.

Показник середньої кількості пацієнтів на дослідження КТ та МРТ у Запорізькій області вказує на досить високий потік (та потребу) на дані види досліджень: в середньому від   11-ти досліджень (осіб) на день.

У структурі розпочатих циклів у 2007 році перевагу мають процедура IVF (ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення in vitro «в пробірці») – 47,5 % ICSI цикли (ІКСІ – інтрацитоплазматичне введення сперматозоїда) – 32 %, потім – цикли з перенесенням кріоконсервованих ембріонів – 13 %, донація ооцитів – 6 %, MESA-TESE – 1 % і цикли з проведенням біопсії ембріона – 0,5 %. (Більш детально у дослідженні ринку медичних послуг допоміжних репродуктивних технологій в Україні).

 

Цінність звіту полягає в  отриманні інформації, яка розкриває основні тенденції та стан ринку медичних послуг м. Запоріжжя.

 

ЗМІСТ:

 

1.      Соціально-економічний портрет міста Запоріжжя

-         Загальна інформація

-         Місто Запоріжжя в соціально-економічних рейтингах

-         Населення

2.      Попит на ринку медичних послуг міста

-         Аналіз епідеміологічних показників

-         Загальні показники здоров’я населення

-         Окремі висновки, пов’язані із екологічними проблемами регіону

-         Показники здоров’я дітей

-         Репродуктивні проблеми регіону

-         Показники сегменту лабораторних досліджень

-         Показники сегменту ультразвукових досліджень

-         Показники сегменту МРТ та КТ –досліджень

-         Порівняльна таблиця кількості досліджень (Україна та Запорізька область), 2009

-         Цільова аудиторія приватного медичного закладу

-         Контент-аналіз інтернет-форумів м.Запоріжжя

-         Основні критерії вибору медичного закладу

3.      Пропозиція ринку медичних послуг міста Запоріжжя

-         Характеристика учасників ринку

-         Групи конкурентів приватного багатопрофільного медичного закладу, м. Запоріжжя (схема)

-         Розміщення основних конкурентів нового приватного багатопрофільного медичного закладу в м. Запоріжжя (карта)

-         Цінова політика ринку

-         Прийом спеціалістів, лабораторні дослідження, стаціонар, невідкладна допомога, хірургічне втручання

-         МРТ, КТ, мамографія

Доходи медичних закладів м. Запоріжжя

Профілі окремих учасників ринку

Додатки

Додаток 1. Найбільш популярні медичні спеціальності ліцензіях на медичну практику, група 1.

Додаток 2. Найбільш популярні медичні спеціальності ліцензіях на медичну практику, група 2.

Додаток 3. Найбільш популярні медичні спеціальності ліцензіях на медичну практику, група 3.

Додаток 4. Перелік медичних спеціальностей в найбільших закладах групи «ТОВ, ПП, Підприємець»

Додаток 5. Відгуки пацієнтів на інтернет-форумах Запоріжжя (про медичні заклади Запоріжжя, обслуговування в медичних закладах Запоріжжя)

Додаток 6. Перелік інтернет-порталів м. Запоріжжя, на яких варто розміститися новоствореному медичному закладу

Додаток 7. Перелік медичних закладів та приватних лікарів  м. Запоріжжя

 

 

СПИСОК ДІАГРАМ

 

Діаграма 1. Розподіл постійного населення м. Запоріжжя за віком (на 01.01.2009 р.)

Діаграма 2. Порівняння середньомісячної заробітної плати найманих працівників м. Запоріжжя та м. Києва, 2007-2011 рр.

Діаграма 3. Структура захворюваності населення Запорізької області: Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань, тис., 2009 р.

Діаграма 4. Кількість проведених аналізів на 10000 населення, Запорізька область, 2009 р.

Діаграма 5. Кількість проведених ультразвукових досліджень, Запорізька область, 2009 р.

Діаграма 6. Позитивні відгуки (43 із 104-х)

Діаграма 7. Негативні відгуки (61 із 104-х)

Діаграма 8. Структура власників ліцензії на право ведення медичної практики, м. Запоріжжя.

Діаграма 9. Найбільш популярні медичні спеціальності в ліцензіях на медичну практику, м. Запоріжжя, всі форми власності (загальна кількість - 393).

Діаграма 10. Найбільш популярні медичні спеціальності ліцензіях на медичну практику, м. Запоріжжя, форма власності: Товариство з обмеженою відповідальністю, Приватне підприємство, підприємець (загальна кількість - 300)

Діаграма 11. Дохід окремих учасників ринку медичних послуг м. Запоріжжя, 2008-2010 рр.

 

СПИСОК ТАБЛИЦЬ

 

Таблиця  1. Довідкова інформація про райони Запоріжжя, що може бути врахована при вирішенні питання розміщення та рекламування медичного закладу

Таблиця  2. Результати міста Запоріжжя за проміжними рейтингами в «ТОП-100» для міст із населенням більше 500 тис. осіб:

Таблиця  3. Чисельність населення міста Запоріжжя.

Таблиця  4. Розподіл постійного населення м. Запоріжжя за віком (на 01.01.2009 р.)

Таблиця  5. Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів, Запорізька обл.

Таблиця  6. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників м. Запоріжжя, середній показник за рік, 2000-2011 рр.

Таблиця  7. Порівняння середньомісячної заробітної плати найманих працівників м. Запоріжжя та м. Києва, 2007-2011 рр.

Таблиця  8. Показники захворюваності населення Запорізької області, 2008-2009 рр.

Таблиця  9. Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань, Запорізька обл., 2005 – 2009 рр., тис

Таблиця  10. Динаміка показників захворюваності населення Запорізької обл., 2006-2009 рр.

Таблиця  11. Показники розповсюдженості та захворюваності дорослого та дитячого населення м. Запоріжжя в середньому за 2000-2008 рр.

Таблиця  12. Жіноче безпліддя. Зареєстровано усього захворювань – абсолютні числа.    2000-2009 рр.

Таблиця  13. Жіноче безпліддя. Частота жіночого безпліддя в Україні на 1000 жінок фертильного віку. 2000-2009 рр.

Таблиця  14. Чоловіче безпліддя. Зареєстровано усього захворювань – абсолютні числа. 2000-2009 рр.

Таблиця  15. Чоловіче безпліддя. Частота чоловічого безпліддя в Україні на 1000 чоловіків дітородного віку. 2000-2009 рр.

Таблиця  16. Кількість проведених аналізів на 10000 населення, Запорізька область, 2009 р.

Таблиця   17. Порівняння загального показника захворюваності населення та кількості аналізів, 2009 р

Таблиця  18. Кількість проведених ультразвукових досліджень, Запорізька область, 2009 р.

Таблиця   19. Розрахунок середньої кількості пацієнтів в місяць, УЗД, Запорізька область,         2009 р

Таблиця  20. Кількість КТ, МРТ-досліджень, Запорізька область, 2009 р.

Таблиця  21. Рейтинг областей за кількістю виконаних МРТ та КТ досліджень у приватних установах, 2009 р.

Таблиця  22. Розрахунок середньої кількості пацієнтів в місяць, Запорізька область, 2009 р

Таблиця  23. Порівняльна таблиця кількості досліджень (Україна та Запорізька область), 2009

Таблиця  24. Доходи медичних закладів м. Запоріжжя, 2008 - 2009 рр.

Таблиця  25. Дохід окремих учасників ринку медичних послуг м. Запоріжжя, 2008-2010 рр.

 

 

Закажите индивидуальное маркетинговое исследование
Наша база обширна, но, увы, не безгранична, поэтому
если Вы не нашли подходящее исследование, мы проведём его специально для Вас!
Мы получили Вашу заявку

Спасибо, мы получили Ваш запрос.
Специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Пожалуйста, заполните поля
 
Отправить
Остались вопросы?
Напишите или позвоните нам
+38 (093) 885 38 74
 
Отправить
Заказать демоверсию
 
Заказать
Купить исследование
Выберите способ оплаты
Купить
Заказать звонок
 
Заказать
On Top