logo
РБК-Украина
Исследования рынков

Комплексне дослідження ринку медичних послуг м. Львів

ID (артикул):
7890
Количество страниц:
97
Язык отчета:
Украинский
Дата выпуска:
10.03.2015
Способ предоставления:
В печатном виде
Формат исследования:
Word

СТРУКТУРА ЗВІТУ:

Розділ 1 – це аналіз соціально-демографічної ситуації та показників здоров’я населення м. Львів

В розділі 2 представлено аналіз пропозиції на ринку медичних послуг, який включає в себе огляд загальних показників ринку та аналіз медичних установ за тими галузями, які найбільш представлені в приватному секторі медицини. Також розділ містить скріншоти інтерактивної карти (огляд – за посиланням), на яку нанесені аналізовані в рамках дослідження приватні та державні медичні заклади (усього 232 установи). Результати розділу 3 сфокусовані на аналізі первинної та вторинної впізнаваності приватних медичних установ Львова, включаючи лабораторії. Формат представлення результатів – рейтинговий перелік, до якого увійшли клініки, які опитані згадали у власній відповіді 1 чи більше разів. Результати опитування 2015 року були порівняні з результатами аналогічного звіту 2013 року, що дозволило зробити низку висновків та прослідкувати тенденції зростання або спаду впізнаваності окремих медичних центрів.

У розділі 4 представлено рейтинг медичних установ за відвідуваністю. Львів’яни у відповідях вказали приватні медичні центри, куди звертались протягом останнього року. Аналогічно з рейтингом впізнаваності, результати 2013 і 2015 років були порівняні між собою. Розділ 5 демонструє рейтинг приватних медичних закладів за порадами пацієнтів. Рівень задоволеності попиту населення медичними послугами Львова та вподобання населення щодо їх отримання в приватному і державному секторах представлені в розділі 6.Розподіл задоволеності попиту населення в сферах стоматології, педіатрії, лабораторних та діагностичних послугах представлений за районами проживання опитаних. Також були отримані відповіді на низку запитань, куди б звернулися опитані за умови виникнення необхідності в отриманні медичних послуг за специфікаціями. В результаті отримано розподіл теоретичних звернень у приватний сектор серед львів’ян за такими послугами: стоматологія, лабораторія, загальна діагностика і педіатрія.

Розділ містить не лише відсотковий розподіл теоретичних звернень до різних секторів, але й таблиці з назвами тих приватних закладів, куди респонденти планують звернутися за виникнення необхідності в отриманні кожної з перелічених послуг. Аналіз відбувався з урахуванням соціально-демографічний характеристик опитаних, а також району проживання респондентів.

Розділ 7 демонструє розподіл важливості факторів при виборі клієнтом медичного закладу для лікування та/або діагностики. Опис досвіду неформальних платежів у державних медичних закладах Львова представлений в розділі 8. З метою окреслення основних рис соціально-демографічних характеристик опитаної групи населення, було розроблено окремий 9-й розділ, в якому можна знайти інформацію про статево-вікову характеристику респондентів, розподіл їх загального сімейного доходу та сферу зайнятості.

Результати частини польового дослідження – невключене спостереження за діяльністю медичних закладів, їх відвідування та оцінка за визначеними критеріями представлені в розділі 10. В розділі 11 – результати аналізу зовнішньої реклами приватних медичних закладів Львова на найбільш запруджених вулицях міста.

Зміст

Перелік зображень та таблиць

1. Аналіз соціально-демографічної характеристики та показників здоров’я населення м. Львова

2. Аналіз пропозиції на ринку медичних послуг м. Львова

2.1. Загальні показники

2.2. Аналіз за спеціалізаціями

Поліклінічні послуги, багатопрофільні центри

Лабораторні послуги

Хірургія

Гінекологічні послуги, репродуктивна медицина

Офтальмологія

2.3. Мапа медичних закладів м. Львова  

3. Рейтинг приватних медичних закладів Львова за впізнаваністю

3.1. Первинна та вторинна впізнаваність приватних медичних закладів Львова

3.2. Порівняльний аналіз показників впізнаваності в 2013 та 2015 рр.

4. Рейтинг приватних медичних закладів Львова за відвідуваністю

5. Рейтинг приватних медичних установ Львова за порадами населення

6. Рівень задоволеності попиту населення медичними послугами Львова та вподобання населення щодо їх отримання в приватному і державному секторах

6.1. Характеристика районів Львова

6.2. Рівень задоволеності попиту населення медичними послугами Львова

6.3. Вподобання населення щодо отримання медичних послуг за окремими напрямами в приватному й державному секторах

7. Важливість факторів при виборі клієнтом медичного закладу для лікування та/або діагностики  

8. Досвід неформальних платежів у державних медичних закладах Львова

9. Соціально-демографічний портрет населення Львова

10. Оцінка діяльності медичних закладів в м. Львів за рядом характеристик

11. Аналіз зовнішньої реклами приватних медичних закладів м. Львів

Висновки

Додатки

Додаток 1. Державні медичні установи м. Львів

Додаток 2. Державні медичні установи м. Львів з переліком відділень

Додаток 3. Рейтинг впізнаваності приватних медичних закладів Львова  

Додаток 4. Рейтинг відвідуваності приватних медичних закладів Львова  

Додаток 5. Рейтинг приватних медичних закладів Львова за порадами населення

Додаток 6. Рейтинг установ за кількістю теоретичних звернень респондентів за лабораторними послугами

Додаток 7. Рейтинг установ за кількістю теоретичних звернень респондентів за послугами загальної діагностики

Додаток 8. Рейтинг установ за кількістю теоретичних звернень респондентів за стоматологічними послугами

Додаток 9. Рейтинг установ за кількістю теоретичних звернень респондентів за педіатричними послугами

Додаток 10. Зображення аналізованих медичних центрів м. Львів

Додаткова інформація про компанію «МедЕксперт»: перелік виконаних проектів

Консалтингові проекти

Впровадження медичних інформаційних систем

Наші клієнти

 

Перелік зображень та таблиць

Таблиця 1. Наявність КТ та МРТ обладнання в медичних закладах м. Львів

Таблиця 2. Розподіл цінових показників на поліклінічні послуги в м. Львів (липень, 2015 р.)

Таблиця 3. Послуги, які надають лабораторії та медико-діагностичні центри м. Львів

Таблиця 4. Розподіл цінових показників на лабораторні послуги в м. Львів (липень, 2015 р.)

Таблиця 5. Розподіл цінових показників на гінекологічні та репродуктивні послуги в м. Львів (липень, 2015 р.)

Таблиця 6. Розподіл цінових показників на офтальмологічні послуги в м. Львів (липень, 2015 р.)

Таблиця 7. Перелік та напрями діяльності приватних медичних установ, які відомі населенню м. Львів

Таблиця 8. Рейтинг медичних установ за первинною та вторинною впізнаваністю серед населення м. Львів

Таблиця 9. Топ-7 клінік за впізнаваністю серед населення м. Львів в 2013 і 2015 рр.

Таблиця 10. Рейтинг медичних установ за відвідуваністю серед населення м. Львів

Таблиця 11. Топ-7 клінік за відвідуваністю серед населення м. Львів в 2013 і 2015 рр.

Таблиця 12. Рейтинг медичних установ за порадами пацієнтів серед населення м. Львова

Таблиця 13. Показники кількості населення, кількості народжених та природного приросту населення за районами м. Львова, станом на 2014 р.

Таблиця 14. Рівень задоволеності попиту населення Львова медичними послугами в окремих сферах в залежності від району проживання

Таблиця 15. Рейтинг установ за кількістю теоретичних звернень респондентів за лабораторними послугами

Таблиця 16. Вибір респондентами сектору для отримання лабораторних послуг в залежності від району проживання

Таблиця 17. Рейтинг установ за кількістю теоретичних звернень респондентів за послугами загальної діагностики

Таблиця 18. Вибір респондентами сектору для отримання послуг загальної діагностики в залежності від району проживання

Таблиця 19. Рейтинг установ за кількістю теоретичних звернень респондентів за стоматологічними послугами

Таблиця 20. Вибір респондентами сектору для отримання стоматологічних послуг в залежності від району проживання

Таблиця 21. Рейтинг установ за кількістю теоретичних звернень респондентів за педіатричними послугами

Таблиця 22. Вибір респондентами сектору для отримання педіатричних послуг в залежності від району проживання

Таблиця 23. Розподіл важливості факторів при виборі медичної установи для отримання послуг в залежності від району проживання опитаних

Таблиця 24. Оцінка діяльності медичних закладів м. Львова за критеріями

Таблиця 25. Перелік аналізованих рекламних повідомлень з адресами розташувань

Таблиця 26. Класифікація рекламних повідомлень медичних закладів м. Львів

Рис. 1. Динаміка кількості населення Львова за 2009 - 2014 рр., тис. осіб

Рис. 2. Динаміка середньомісячної заробітної плати у м. Львові та області (грн.) за 2009 - 2014 рр.

Рис. 3. Структура сукупних витрат домогосподарств (грн.) та відсоток цих витрат на охорону здоров'я (2009 - 2013 рр.)

Рис. 4. Приріст цін на деякі послуги в сфері охорони здоров'я (січень 2010-січень 2015 рр.)

Рис. 5. Первинна захворюваність населення Львівської області, тис. осіб (2013 р.)

Рис. 6. Розподіл медичних установ м. Львів за секторами 11

Рис. 7. Напрями, за якими надають послуги приватні медичні центри м. Львів

Рис. 8. Основні гравці ринку медичних послуг за напрямами діяльності

Рис. 9. Карта медичних закладів м. Львів

Рис. 10. Рівень задоволеності попиту населення медичними послугами Львова в окремих сферах

Рис. 11. Рівень задоволеності попиту населення Львова медичними послугами в окремих сферах в залежності від району проживання

Рис. 12. Розподіл відповідей між секторами, куди б респонденти звернулись для отримання медичних послуг

Рис. 13. Важливість факторів при виборі медичного закладу серед опитаних 43Рис. 14. Частота оплати медичних послуг в державних медичних закладах серед опитаних .

Рис. 15. Розподіл послуг, за які сплачували респонденти в державних медичних установах Львова

Рис. 16. Розподіл опитаних за статтю

Рис. 17. Розподіл опитаних за віковою структурою 

Рис. 18. Статево-вікова структура опитаного населення

Рис. 19. Сімейний статус опитаних

Рис. 20. Розподіл інтервалу особистого доходу опитаних

Рис. 21. Розподіл сфер зайнятості опитаних

Рис. 22. Карта міста з місцями розташування аналізованих рекламних повідомлень

Рис. 23. Розподіл кількості аналізованих рекламних повідомлень за медичними центрами

Закажите индивидуальное маркетинговое исследование
Наша база обширна, но, увы, не безгранична, поэтому
если Вы не нашли подходящее исследование, мы проведём его специально для Вас!
Мы получили Вашу заявку

Спасибо, мы получили Ваш запрос.
Специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Пожалуйста, заполните поля
 
Отправить
Остались вопросы?
Напишите или позвоните нам
+38 (093) 885 38 74
 
Отправить
Заказать демоверсию
 
Заказать
Купить исследование
Выберите способ оплаты
Купить
Заказать звонок
 
Заказать
On Top